Tuyên bố của các nhà kinh tế về Bảo hiểm Y tế Phổ quát

health for allTuyên bố của các nhà kinh tế về Bảo hiểm Y tế Phổ quát

Tháng 9 năm 2015, 267 nhà kinh tế từ 44 quốc gia, dẫn đầu là Lawrence H. Summers thuộc Đại học Harvard, đã ký vào bản Tuyên bố của các nhà kinh tế về Bảo hiểm phổ quát, kêu gọi các nhà hoạch định chính sách toàn cầu ưu tiên cho một lộ trình để người nghèo tiếp cận chính sách bảo hiểm y tế phổ quát như là một trụ cột then chốt để phát triển bền vững. Tuyên bố này được công bố trên tạp chí Lancet và đăng trên tờ The New York Times.

Sự ủng hộ đối với bản Tuyên bố tiếp tục gia tăng kể từ khi nó ra đời, với hơn 300 nhà kinh tế hiện nay đang ủng hộ văn bản lịch sử này.ECONOMISTS’ DECLARATION

Với việc Liên Hợp Quốc chuẩn bị khởi động một nghị trình phát triển bền vững táo bạo, đây là thời điểm quyết định để các nhà lãnh đạo toàn cầu cân nhắc các khoản đầu tư tài chính cần thiết để tối đa hóa tiến độ đến năm 2030. Như là một dữ liệu được đưa vào các cuộc thảo luận xung quanh những khoản đầu tư trên, những người ký tên vào tuyên bố này, 267 nhà kinh tế từ 44 nước, kêu gọi các nhà làm chính sách toàn cầu ưu tiên cho một lộ trình vì người nghèo về chương trình bảo hiểm y tế phổ quát như là một trụ cột phát triển thiết yếu.

Chương trình bảo hiểm y tế phổ quát có nghĩa là đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu chất lượng cao mà không bị khó khăn về tài chính. Những hạn chế về nguồn lực đòi hỏi từng nước sẽ xác định một định nghĩa riêng của họ về từ “thiết yếu” – trong khi thừa nhận, theo lời của Gro Harlem Brundtland cựu Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, rằng “… nếu phải cung cấp dịch vụ cho mọi người, thì không có nghĩa là tất cả các dịch vụ đều phải được cung cấp. Trước tiên phải cung cấp những dịch vụ có chi phí hiệu quả nhất“.

Ngay cả khi thừa nhận những ràng buộc về nguồn lực, thì thế hệ chúng ta có một cơ hội lịch sử để đạt được một sự “hội tụ lớn” về vấn đề y tế toàn cầu, làm giảm những bệnh tật có thể phòng ngừa được đối với các bà mẹ, trẻ em, và những ca tử vong vì bệnh truyền nhiễm xuống mức thấp ở phạm vi toàn thế giới trước năm 2035. Trong báo cáo, Vấn đề y tế toàn cầu năm 2035, Ủy ban Lancet về Đầu tư vào Y tế cho thấy, với các công cụ mạnh mẽ ngày nay để cải thiện dịch vụ y tế, và viễn cảnh những công cụ ấy tiếp tục được cải thiện, thì chương trình bảo hiểm y tế phổ quát, khả thi về mặt tài chính đối với từng nước, có thể dẫn đến một sự hội tụ lớn với những lợi ích đi kèm cả về vấn đề y tế lẫn vấn đề phòng chống các rủi ro tài chính liên quan đến y tế.[1]

Chúng tôi bàn rộng những điểm ấy dưới đây.

Xã hội toàn cầu của chúng ta có quyền lợi riêng trong việc đầu tư vào lãnh vực y tế để biến đổi cuộc sống và sinh kế.

Y tế là điều cần thiết để xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy sự tăng trưởng về phúc lợi.[2],[3] Trong thập kỷ qua, những cải thiện về mặt y tế – được đo lường bằng giá trị của tuổi thọ – chiếm 24% sự tăng trưởng của tổng thu nhập ở những nước có mức thu nhập thấp và trung bình.[1]

Những hệ thống y tế hướng tới chương trình bảo hiểm y tế phổ quát, hết sức có giá trị trong chính quyền lợi của chúng, tạo ra rất nhiều lợi ích: trong thời kỳ khủng hoảng, chúng sẽ giảm nhẹ tác động của các cú sốc đối với cộng đồng; trong thời kỳ yên bình, chúng sẽ thúc đẩy các xã hội gắn kết với nhau hơn và thúc đẩy các nền kinh tế sản xuất nhiều hơn.

Những lợi ích đầu tư về mặt kinh tế trong sự hội tụ lớn được ước tính là lớn hơn chi phí gấp 10 lần – có nghĩa là những giai đoạn ban đầu trên con đường tiến tới chương trình bảo hiểm y tế phổ quát, tập trung vào các biện pháp can thiệp hội tụ quan trọng và có lợi, sẽ có giá trị cao so với chi phí huy động thu nhập, bao gồm khoản mất trắng do thuế (hay phúc lợi), hay (trong hầu hết các trường hợp) so với giá trị sử dụng trong các lĩnh vực khác.[4]

Sự thành công của chương phát triển tiếp theo xoay quanh khả năng thực sự cung cấp các giải pháp y tế đã được chứng thực cho những người nghèo nhất và thiệt thòi nhất.

Có một hồ sơ vững chắc về sự thành công của khu vực công và của sự hỗ trợ phát triển về tài chính và cung cấp các biện pháp can thiệp y tế mang tính biến đổi – chủng ngừa, điều trị HIV/AIDS, bệnh lao và bệnh nhiễm trùng ở trẻ em, và sự diệt trừ hay diệt trừ gần hết các bệnh truyền nhiễm chính. Cùng lúc đó, hầu hết các nước đã trải nghiệm những khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc hàng đầu và thứ yếu cho cả khu vực công lẫn khu vực tư. Những tiến bộ hướng tới chương trình bảo hiểm y tế phổ quát sẽ đòi hỏi phải giải quyết những vấn đề cung cấp dịch vụ nói trên.

150 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo mỗi năm phải chi trả cho dịch vụ y tế từ tiền túi.[5] Khi chia kết hợp tài trợ và cung cấp sớm các dịch vụ y tế ban đầu, chương trình bảo hiểm y tế phổ quát làm giảm sự phụ thuộc vào các khoản chi từ tiền túi, do đó bảo vệ các hộ gia đình khỏi những rủi ro kiệt quệ về tài chính.

Dịch bệnh virus Ebola nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chỉ khỏe bằng các liên kết yếu nhất của chúng ta. Hiệu ứng suy nhược của Ebola có thể được giảm thiểu bằng cách xây dựng những hệ thống y tế công cộng tại các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone, với chi phí chỉ bằng một phần ba chi phí đối phó Ebola cho đến nay.[6]

Mỗi nước đều có cơ hội để đạt được chương trình bảo hiểm y tế phổ quát.

Hơn 100 nước trong phổ phát triển đã bắt đầu làm việc hướng tới chương trình bảo hiểm y tế phổ quát – thử nghiệm và ngày càng chứng minh tính khả thi của chương trình.

Các nước sẽ tìm thấy giá trị lớn nhất bằng tiền qua việc tài trợ cho mọi người các dịch vụ liên quan đến sự hội tụ với chất lượng cao và miễn phí hay với chi phí thấp tại điểm cung cấp dịch vụ. Khi các nguồn lực trong nước tăng lên, thì các nước sẽ mở rộng các gói dịch vụ thiết yếu được công khai tài trợ cho mọi người.

Hầu hết các nước đều có khả năng huy động thêm nguồn vốn trong nước cho y tế thông qua các hệ thống cải thiện thuế khóa và các cơ chế tài trợ sáng tạo. Và qua mức tăng trưởng kinh tế được dự đoán của các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp, thì hầu hết các nước sẽ có những phương tiện tài chính bổ sung để đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ y tế và cung cấp dịch vụ y tế. Khi phân bổ hiệu quả, thì những khoản đầu tư lớn hơn vào lãnh vực y tế có thể dẫn đến những chi phí tổng thể thấp hơn cho hệ thống.[1]

Hỗ trợ phát triển trong lãnh vực y tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành một sự hội tụ lớn trong lãnh vực y tế toàn cầu và bảo hiểm y tế phổ quát.

Chỉ có tài trợ trong nước thôi thì chưa đủ đối với nhiều nước có mức thu nhập thấp để cung cấp ngay cả những dịch vụ y tế liên quan đến sự hội tụ. Tập trung sự trợ giúp y tế đối với một nước cụ thể về các biện pháp can thiệp hội tụ ở những nước có thu nhập thấp (nhưng cam kết) có thể là một sự giúp đỡ vô giá.

Các khoản đầu tư đáng kể từ các nhà hảo tâm vào một sự hội tụ lớn trong lãnh vực y tế toàn cầu sẽ giúp ích rất nhiều trong các nhiệm vụ toàn cầu bị bỏ quên về hỗ trợ phát triển y tế: cung cấp các sản phẩm công cộng toàn cầu như nghiên cứu và phát triển y tế, đối phó với các yếu tố ngoại sinh mang tính xuyên biên giới như các đại dịch và sự đề kháng lại với kháng sinh, và hỗ trợ vai trò lãnh đạo và quản lý của các thể chế toàn cầu. Sự tài trợ thích đáng của các nhiệm vụ toàn cầu này có nhiều khả năng chứng minh là con đường hiệu quả nhất để cải thiện điều kiện của người nghèo ở các nước có mức thu nhập trung bình.[7]

Do đó, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, tha thiết kêu gọi:

  • Các nhà lãnh đạo chính phủ tăng cường nguồn vốn trong nước cho sự hội tụ y tế toàn cầu và cung cấp sự lãnh đạo chính trị để tiến hành những cải cách về chính sách đối với chương trình bảo hiểm y tế phổ quát vì người nghèo;
  • Các nước tài trợ thực thi các cam kết của mình đối với sự hỗ trợ phát triển quốc tế và cam kết đầu tư vào những nhiệm vụ toàn cầu về hỗ trợ phát triển trong lãnh vực y tế, đặc biệt là công tác nghiên cứu và phát triển đối với các bệnh tật đói nghèo;
  • Tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề phát triển tài trợ hướng tới sự công bằng một cách rõ ràng, bao gồm việc ai là người trả tiền trong nước và ai là người hưởng lợi;
  • Amartya Sen (1933-)
    Amartya Sen (1933-)

    Các nhà hoạch định chính sách nước nắm lấy chương trình bảo hiểm y tế phổ quát, như đã định nghĩa ở trên, như là một cách tiếp cận tích hợp để đo lường sự tiến bộ hướng tới các mục tiêu y tế trong khuôn khổ phát triển toàn cầu sau năm 2015.

Ngay cả với những tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đáng kể, thì các nguồn lực trong lãnh vực y tế (và các lãnh vực khác) sẽ vẫn còn rất nhiều hạn chế. Giá trị nội tại của việc cải thiện y tế – và sự chứng tỏ tiềm năng của các chính phủ và của các cơ quan viện trợ nhằm cung cấp những biện pháp can thiệp y tế trọng điểm – nhắm đến việc duy trì và mở rộng cam kết trong lãnh vực y tế thông qua việc đầu tư vào các biện pháp vì người nghèo tiến tới chương trình bảo hiểm y tế phổ quát. Amartya Sen đã gọi cơ hội này là “giấc mơ trong tầm tay.”đã gọi cơ hội này là “giấc mơ trong tầm tay.”

DANH SÁCH CÁC NHÀ KINH TẾ ĐÃ KÝ TÊN VÀO BẢN TUYÊN BỐ

Australia

Nejat Anbarci

Hristos Doucouliagos

Mark McGillivray

Barbara McPake

Jorida Zeneli

Bangladesh

Syed Abdul Hamid

Mohammad A. Jabbar

Belgium

Michel Huybrechts

Andre Sapir

Reinhilde Veugelers

Belize

Ignez Tristao

Bolivia

Luis Tejerina

Botswana

Linah K. Mohohlo

Brazil

Tania Maria Beume

Marcia Cristina Gomes da Rocha

Marcella Distrutti

Naercio Menezes Filho

Bruno Cara Giovannetti

Andre Medici

Marcelo J. Moreira

Rodrigo Soares

Cameroon

Zakariaou Njoumemi

Canada

Matilde Bombardini

Timothy Evans

Alan Freeman

Prabhat Jha

Steve Morgan

M. Kent Ranson

Alan Whiteside

Chile

Camilo Cid

Manuel Llorca-Jaña

Miguel Quiroga-Suazo

China

Jikun Huang

Justin Yifu Lin

Gordon G. Liu

Colombia

Giancarlo Romano G

Côte d’Ivoire

Ibrahim Magazi

Cyprus

Christopher Pissarides

Denmark

Bjørn Lomborg

Egypt

Ahmed Kouchouk

Ethiopia

Degnet Abebaw

Assefa Abebe

Tadele Feree Agaje

Joseph Atta-Mensah

Alemayehu Geda

Netsanet Walelign Workie

France

Jerome Creel

Alan Kirman

Thomas Piketty

Eric de Roodenbeke

Germany

John Komlos

Dalia Marin

Ghana

Philip Kofi Adom

Frank Adu

Moses Aikins

Genevieve Cecilia Aryeetey

Francis Mensah Asenso-Boadi

Chris Atim

Richmond Commodore

Selassi Amah d’Almeida

Augustin Kwasi Fosu

Edward Nketiah-Amponsah

Justice Nonvignon

Peter Quartey

Daniel Sakyi

Nii Kwaku Sowa

Henry Telli

Ebo Turkson

George Tweneboah

Timothy O. Williams

India

Vinod B. Annigeri

Kishor Hari Badatya

Sugata Bag

Aditya Bhattacharjea

Pratap Singh Birthal

Satya R. Chakravarty

Sarbajit Chaudhuri

Mausumi Das

Indraneel Dasgupta

S. Mahendra Dev

Chetan Ghate

Ashima Goyal

K. S. James

Somdeb Lahiri

Ramanan Laxminarayan

Srijit Mishra

Diganta Mukherjee

Subrata Mukherjee

Anjan Mukherji

Arnab Mukherji

Soumyanetra Munshi

Amarendu Nandy

Pulin B. Nayak

Rupayan Pal

Durgesh C. Pathak

M. Govinda Rao

Ayanendu Sanyal

Subrata Sarkar

Anindya Sen

Soumyen Sikdar

Charan Singh

Anup Sinha

Pankaj Sinha

Uday Bhanu Sinha

E. Somanathan

Krishnamurthy Subramanian (Subbu)

Aviral Tiwari

Beena Varghese

Indonesia

Teguh Dartanto

Djoni Hartono

Athia Yumna

Arief Anshory Yusuf

Israel

Sergiu Hart

Italy

Ferdinando Regalia

Japan

Masahiro Kawai

Alistair Munro

Takashi Oshio

Kenichi Ueda

Akihito Watabe

Kenya

Japheth Awiti

Joy Mueni Kiiru

Diana Kimani

George Kosimbei

Dianah Mukwate

Joseph Muchai Muniu

Mwenda Mwilaria

Jennifer Njaramba

Martine Odhiambo Oleche

Perez Onono

Apurva Sanghi

Malaysia

Syed Mohamed Aljunid

Mexico

Javier Dorantes Aguilar

Pablo Ibarraran

Matthew Kovach

Alejandro Figueroa Lara

David Mayer-Foulkes

Isidro Soloaga

Carlos M. Urzúa

Morocco

Driss M. Zine-Eddine El-Idrissi

Myanmar

Alex Ergo

Nicaragua

Carlos Herrera U

 

Nigeria

Kehinde Akeem Adegoke

Ayodeji Ajiboye

Shehu Rano Aliyu

Elaine Baruwa

Nkata Chuku

Musa Ibrahim Jega

Kenneth Ojo

Olumide Okunola

Olubajo Olalekan

Obinna Onwujekwe

Chibuzo Opara

Afees Adebare Salisu

Francis Nwachukwu Ukwuije

Norway

Halvor Mehlum

Kjetil Storesletten

Howard White

Peru

Sandro Parodi

Singapore

Antonio Fatas

Kai Hong Phua

South Africa

Haroon Bhorat

Stan du Plessis

J. Paul Dunne

Jaya Josie

Patrizio Piraino

Nicola Viegi

Nick Vink

Martin Wittenberg

Ingrid Woolard

South Korea

Cheolsu Kim

Spain

Irma Clots-Figueras

Guillem Lopez-Casasnovas

Andreu Mas-Colell

Sweden

Justice Mensah

Thomas Sterner

Switzerland

David B. Evans

Michael Gerfin

Alberto Holly

Jürgen Maurer

Xenia Scheil-Adlung

Simon Wieser

Thailand

Viroj NaRanong

Ammar Siamwalla

Siripen Supakankunti

Chalongphob Sussangkarn

Nualnoi Treerat

The Netherlands

Rob Baltussen

J.L. (Hans) Severens

Eddy van Doorslaer

The Philippines

Karl Kendrick Chua

Turkey

Bilin Neyapti

Ilhan Can Ozen

Ilhan Ozturk

Ali C. Tasiran

Erol Taymaz

Ebru Voyvoda

A. Erinc Yeldan

Uganda

Mugisha David

Willy Rwamparagi Kagarura

Norbert Mubiru

Jean-Pascal N. Nganou

United Kingdom

Tony Atkinson

Nicholas Barr

Andrew Briggs

Karl Claxton

Paul Collier

Joan Costa-Font

Anthony J. Culyer

Tim Ensor

Eric French

Stephany Griffith-Jones

Andrew Hughes Hallett

Kara Hanson

Jenni Hislop

Mireia Jofre-Bonet

Andrew M. Jones

Richard Layard

Paul Levine

Anil Markandya

Alistair McGuire

Giovanni Melina

Anne Mills

Joseph Pearlman

Zahidul Quayyum

Lucrezia Reichlin

Paul Revill

Bibhas Saha

Mark Sculpher

Peter C. Smith

Richard D. Smith

Nicholas Stern

Frances Stewart

Marc Suhrcke

Adair Turner

Anna Vassal

Sophie Witter

Olivia Wu

Robert Yates

Winnie Yip

United States

M. Caridad Araujo

Suchit Arora

Kenneth Arrow

Dean Baker

Kaushik Basu

Peter Berman

Stefano M. Bertozzi

David Blanchflower

Rebekah Heinzen Borse

Jim Campen

Karen Cavanaugh

Frank J. Chaloupka

Menzie D. Chinn

Daniel Cotlear

Janet Currie

David Cutler

Patricia Danzon

Brad DeLong

Asif Ud Dowla

Pascaline Dupas

James Fearon

Brandon Fenley

Carolyn Fischer

Victor R. Fuchs

Amanda Glassman

Alexander Gleason

Rachel Glennerster

Nora Gordon

Karen A. Grépin

Michael Grossman

Jonathan Gruber

Robert Haveman

Peter Heller

Rebecca Henderson

Christopher Hollenbeak

William Hsiao

Wenke Hwang

John Irons

Paul Isenman

Dean Jamison

Seema Jayachandran

Arjun Jayadev

Geoffrey Joyce

Ted Joyce

Dean Karlan

Eric Kramer

Sanjeev Kumar

Caroline Ly

Carlos Martins-Filho

Keith E. Maskus

Bruce Mizrach

Akbar Noman

Rachel Nugent

Anne Morrison Piehl

Steve Radelet

Lakshmi K. Raut

Alvin Roth

Will Semmler

Lara Shore-Sheppard

Vernon L. Smith

Agnes Soucat

Joseph E. Stiglitz

Lawrence H. Summers

Anita A. Summers

Daria Taglioni

Nathan W. Tefft

David J. Vanness

Nicholas Wilson

Barbara L. Wolfe

Tetsuji Yamada

Harry Zhang

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

Nguồn: “Economists’ Declaration On Universal Health Coverage[1] Jamison, DT, Summers, LH, Alleyne, G et al. Global health 2035: a world converging within a generation (Y tế toàn cầu năm 2035: một thế giới hội tụ trong một thế hệ). The Lancet. 2013; 382: 1898–1955
[2] Ủy ban về Kinh tế học vĩ mô và Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO- World Health Organization). Macroeconomics and health: investing in health for economic development (Kinh tế học vĩ mô và y tế: đầu tư vào lãnh vực y tế để phát triển kinh tế). Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva; 2001
[3] Ủy ban WHO về Kinh tế học vĩ mô và Y tế của tổ chức WHO và Nhóm công tác số 1. Health, economic growth and poverty reduction (Y tế, tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo). Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva; 2002
[4] Kydland, FE, Mundell, R, Schelling, T, Smith, V và Stokey, N. và nhóm chuyên gia. trong: B Lomberg (chủ biên) Global problems, smart solutions: costs and benefits (Những vấn đề toàn cầu và giải pháp thông minh: chi phí và lợi ích). Cambridge University Press, Cambridge; 2013: 701–716
[5] Xu, K, Evans, DB, Carrin, G, Aguilar–Rivera, AM, Musgrove, P và Evans, T. Protecting households from catastrophic health spending (Bảo vệ các hộ gia đình khỏi những chi tiêu thảm khốc về y tế). Health Affairs. 2007; 26: 972–983
[6] Save the Children. A wake-up call: lessons from Ebola for the world’s health systems (Hãy cứu lấy trẻ em. Một lời cảnh báo: những bài học từ Ebola đối với các hệ thống y tế của thế giới). Save the Children, London; 2015
[7] Schäferhoff, M, Fewer, S, Kraus, J et al. How much donor financing for health is channelled to global versus country-specific aid functions? (Bao nhiêu tiền tài trợ về y tế của các nhà hảo tâm được sử dụng vì mục đích viện trợ toàn cầu so với viện trợ cho một nước cụ thể?) The Lancet. 2015 (công bố trực tuyến ngày 13 tháng bảy)
[8] Sen, A.Universal healthcare: the affordable dream (Chăm sóc y tế phổ quát: giấc mơ trong tầm tay). The Guardian (London); ngày 6 tháng Giêng năm 2015

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s