Ngân Hàng Thế Giới – Đi Tìm Mô Hình Phát Triển Và Trường Hợp Việt Nam

Ngan hang the gioi

(Nguồn: Vinabook.com)

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Người dịch: Nguyễn Đôn Phước

Nhà xuất bản:  NXB Tri thức

Giới thiệu về nội dung

Ngân hàng thế giới được thành lập năm 1944 nhằm cung cấp vốn vay phục vụ công cuộc tái thiết ở Châu Âu và giúp đỡ các nước đang phát triển, lúc bấy giờ chưa mấy đông đảo.

Từ đó đến nay cơ cấu của Ngân hàng đã thay đổi rất nhiều. Từ một Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) chuyên cho khu vực nhà nước vay, Ngân hàng đã dần dần mở rộng thêm Hiệp hội Phát triển Quốc (IDA), và ba định chế khác: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), phụ trách mảng cấp vốn cho khu vực kinh tế tư nhân, Tổ chức bảo lãnh đầu tư Đa phương (MIGA) và Trung tâm Giải quyết các Tranh Chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID).

Tiếp tục đọc

Advertisements