Bất bình đẳng trên thế giới

Báo cáo về tình trạng bất bình đẳng trên thế giới năm 2018

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC NƯỚC VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG CÁC NƯỚC

Lucas Chancel & Thomas Piketty

LTS: Lần đầu tiên, tháng 12 2017 tại Paris, những nhà kinh tế thuộc nhiều nước đã cùng công bố Bản báo cáo về tình trạng bất bình đẳng trên thế giới.[1] Góp phần vào công trình nghiên cứu này có Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman (ban chủ biên) và hàng trăm nhà nghiên cứu khác tham gia cơ sở dữ liệu World Inequality Database (WID). Sau đây là cuộc phỏng vấn người khởi xướng cơ sở dữ liệu WID, Thomas Piketty, và tổng chủ biên bản báo cáo năm 2018, Lucas Chancel, – do tuần báo Pháp L’Obs thực hiện vào đầu tháng tư, và do Diễn Đàn chuyển ngữ (nhan đề do chúng tôi đặt). Bổ sung tài liệu này còn có bài phỏng vấn Lucas Chancel trên tạp chí Alternatives Economiques tháng 1. 2018, đã được trang mạng Phân tích kinh tế chuyển ngữ[2].

Có người gọi họ là “băng Piketty”, cho dù tác giả của quyển sách bán chạy Tư bản thế kỷ XXI đã nhấn mạnh không muốn cá nhân được đề cao.[3] Bởi đây là một mạng lưới phi hình thức tập hợp hàng trăm nhà nghiên cứu trẻ ở khắp thế giới đang khảo sát dữ liệu về thống kế và về thuế khóa của các nước, nhằm thiết kế những phép đo mới về tình trạng bất bình đẳng. Vì những lý do rõ ràng mang tính hệ tư tưởng, các định chế quốc tế như IMF, OECD hay Ủy ban Liên hiệp châu Âu chưa bao giờ cho tiến hành công việc này. Năm 2011, nhóm nghiên cứu này đã hình thành môt cơ sở dữ liệu có thể tiếp cận tự do trên internet. Tháng 12 2017, họ hoàn thành bản “Báo cáo về tình trạng bất bình đẳng trên thế giới” đầu tiên, được nhà xuất bản Seuil phát hành tháng giêng 2018. Sau đây là cuộc nói chuyện – do Pascal Riché ghi lại – với hai tác giả trong tập thể đó: Lucas Chancel (L.C.), tổng chủ biên bản báo cáo 2018, và Thomas Piketty (T.P.) mà quan điểm là cuộc đấu tranh chống bất bình đẳng từ nay phải trở thành quan tâm hàng đầu của chúng ta. Tiếp tục đọc

Advertisements

Marx, người báo trước sinh thái học

MARX, NGƯỜI BÁO TRƯỚC SINH THÁI HỌC?[*]

Michel Husson

hinhdaubai

Khi thì mang tinh thần lấp bể vá trời” (“Promethean“), khi thì mang tính trọng sản xuất trong cái nhìn về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, Karl Marx không kém phần phê phán chủ nghĩa tư bản, một chế độ vốn nhất định vắt cạn tất cả các nguồn lực.

Trong trò chơi nhỏ về trích dẫn, người ta có thể tìm thấy ở Marx ít nhất ba cách tiếp cận về mối quan hệ giữa loài người và tự nhiên. Cách tiếp cận thứ nhất, được phát triển trong tác phẩm Các bản thảo năm 1844, có thể gọi là có tính “lấp bể vá trời”(“Promethean”). Marx nhấn mạnh đến ý tưởng cho rằng chủ nghĩa cộng sản là “giải pháp thực sự cho cuộc xung đột giữa con người và tự nhiên. “Một xã hội không có tư hữu là “việc hoàn thành sự thống nhất giữa bản chất con người với tự nhiên, sự phục sinh thực sự của tự nhiên, chủ nghĩa tự nhiên hoàn hảo của con người và chủ nghĩa nhân văn hoàn hảo của tự nhiên“. Tiếp tục đọc

Dự án luật về ba đặc khu Vân Đồn, Văn Phong và Phú Quốc là phản ánh chính sách phát triển công nghiệp không chiến lược của Việt Nam

Quy hoạch dự kiến đặc khu kinh tế Vân Đồn (Nguồn Quangninh.vn)

DỰ ÁN LUẬT VỀ BA ĐẶC KHU VÂN ĐỒN, VĂN PHONG VÀ PHÚ QUỐC LÀ PHẢN ÁNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

Vũ Quang Việt

Hiện nay Quốc hội đang bàn về dự án Luật về ba đặc khu Vân Đồn, Văn Phong và Phú Quốc, còn tôi lại đang viết bài đánh giá về chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam mà tôi tạm gọi là chính sách phát triển không chiến lược. Vì thấy Quốc hội hiện nay có vẻ muốn thông qua nên tôi thấy cần đưa ra vài kết quả có liên quan trong bài đang viết, hy vọng Quốc hội tạm dừng việc thông qua để nghiên cứu và trao đổi thêm về mặt lợi hại, ít nhất là về mặt kinh tế. Đơn giản là để đưa đến quyết định nghiêm chỉnh, bất cứ một dự án luật nào về kinh tế, cơ quan đề xuất mà ở đây là Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng phải trình bày cho dân đánh giá định lượng lợi và hại về mặt kinh tế. Điều này không thấy có. Tiếp tục đọc

Marx và các công cụ để hiểu thế kỷ XXI

MARX VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐỂ HIỂU THẾ KỶ XXI

Michel Husson

hinhdaubai

Karl Marx (1818-1883)
Karl Marx (1818-1883)

Khi dựa vào các công trình của những người đi trước, Marx đã ghi tên mình vào lịch sử tư tưởng kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng là người sáng lập kinh tế học vĩ mô hiện đại.

John M. Keynes (1883-1946)
John M. Keynes (1883-1946)

Trong một bài báo được đăng vào năm 1925, Keynes đã thốt lên: “Tôi làm thế nào có thể thừa nhận một học thuyết được thiết lập thành Kinh thánh, được miễn trừ mọi phê phán, một cuốn sách kinh tế học chính trị lỗi thời, một học thuyết không chỉ sai từ quan điểm khoa học, mà lại không có bất cứ lợi ích nào, không có bất cứ ứng dụng nào trong thế giới hiện tại?”[1]. Gần với chúng ta hơn, Jonathan Sperber, tác giả cuốn tiểu sử gần đây về Marx,[2] cũng có một quan điểm dứt khoát: “chúng ta tìm thấy trong tác phẩm của Marx ít điều mà các xu hướng của kinh tế học hoặc lý thuyết kinh tế vào cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX quan tâm“. Nhưng một số người khác lại nghĩ ngược lại, rằng những đóng góp của Marx không lỗi thời và chúng vẫn là một nguồn tham khảo hiệu quả cho sự hiểu biết về chủ nghĩa tư bản đương đại. Tiếp tục đọc

Ảnh hưởng của Karl Marx – một cách tiếp cận phản chứng

ẢNH HƯỞNG CỦA KARL MARX – MỘT CÁCH TIẾP CẬN PHẢN CHỨNG

Karl Marx (1818-1883)

Kỷ niệm hai trăm năm ngày sinh của Karl Marx đang dấy lên nhiều hội nghị chuyên đề về rất nhiều (và Chúa biết đã có rất nhiều) khía cạnh trong công trình và cuộc đời của Marx. (Tôi sẽ tham dự một hội nghị như vậy ở Haifa.) Ngoài các hội nghị, còn có một lượng lớn hơn nữa các bài viết về sự nghiệp và ảnh hưởng của ông (Peter Singer vừa công bố một bài một vài ngày trước đây), những cuốn sách mới về cuộc đời của ông, một bộ phim về Young Marx [Thời trẻ của Karl Marx] và còn nhiều hoạt động khác nữa.

Trong bài viết này, tôi cũng sẽ xem xét ảnh hưởng trí tuệ của Marx – nhưng từ một góc độ rất khác. Tôi sẽ sử dụng cách tiếp cận phản chứng. Tôi sẽ hỏi ảnh hưởng của Marx là gì nếu không xảy ra ba sự kiện đáng chú ý. Cố nhiên, giống như tất cả các phản chứng, điều này dựa vào hiểu biết của cá nhân khi đọc lịch sử và phỏng đoán. Nó không thể được chứng minh là đúng. Tôi tin chắc rằng nhiều người khác cũng có thể làm việc này với nhiều phản chứng khác nhau – có lẽ còn tốt hơn những cái của tôi. Tiếp tục đọc

Big Data [Dữ liệu lớn] gặp Big Brother [Đại ca] khi Trung Quốc tiến tới việc chấm điểm công dân họ

BIG DATA [DỮ LIỆU LỚN] GẶP BIG BROTHER [ĐẠI CA] KHI TRUNG QUỐC TIẾN TỚI VIỆC CHẤM ĐIỂM CÔNG DÂN HỌ

RACHEL BOTSMAN

Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch khởi động Hệ thống Uy tín Xã hội vào năm 2020. Mục đích? Để đánh giá mức độ đáng tin– hay không đáng tin – của 1,3 tỷ cư dân của họ

hinhdaubai

Ngày 14 tháng 6 năm 2014, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố một tài liệu đáng ngại có tên là “Đề cương kế hoạch xây dựng Hệ thống Tín nhiệm Xã hội“. Theo cách viết của Trung Quốc trong các tài liệu chính sách, đây là một dự án dài hạn và khá khô khan, nhưng nó có một ý tưởng triệt để. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một hệ thống chấm điểm quốc gia, phân loại bạn thuộc dạng công dân nào? Tiếp tục đọc

Liệu Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc có tốt hơn Kế hoạch Marshall không

LIỆU SÁNG KIẾN ​​VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA TRUNG QUỐC CÓ TỐT HƠN KẾ HOẠCH MARSHALL KHÔNG?

Làm thế nào để so sánh các dự án về cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trên thế giới với kế hoạch tái thiết châu Âu thời hậu chiến của Mỹ

hinhdaubai

George Marshall (1880-1959)
George Marshall (1880-1959)

Bảy mươi năm trước, Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Hợp tác Kinh tế, còn được biết nhiều với tên gọi Kế hoạch Marshall. Lấy cảm hứng từ bài diễn văn của George Marshall, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, tại Đại học Harvard, Kế hoạch Marshall có chủ đích là khôi phục các nền kinh tế của Châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh. Gần 5 năm trước đây, tại một tổ chức giáo dục cao cấp ít tiếng tăm bằng, Đại học Nazarbayev ở Kazakhstan, chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã phác thảo tầm nhìn về sự hào phóng kinh tế của chính ông. Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI), như đã được biết, có chủ đích là rải các dự án cơ sở hạ tầng, thương mại và sự thông cảm ở hơn 70 nước, từ vùng Baltic đến Thái Bình Dương. Tiếp tục đọc